Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Rurik Imre egyetemi tanár
Rövid bemutatás

A Debreceni Orvostudományi Egyetemen (DOTE) 1992-ben önálló szervezeti egységként alakult meg a Családorvosképző Központ dr. Ilyés István professzor vezetésével. Legelső és legnagyobb feladata volt az 1993-98 között tartó háziorvosi rekvalifikációs program lebonyolítása, az alapellátásban dolgozó orvosok folyamatos továbbképzési rendszerének kialakítása Észak,- és Kelet-Magyarországon, az oktatások, képzések, majd a szakvizsgák megszervezése. A Központ 1998-ban Tanszékké alakult, s feladatai kibővültek az alapellátással kapcsolatos tudományos kutatásokkal. A Tanszék 2005-ben csatlakozott az akkor megalakult Népegészségügyi Karhoz ezzel is kifejezve az alapellátás meghatározó szerepét a lakosság egészségi állapotának javításában.

A tanszéket 2008 júliusa óta dr. Rurik Imre egyetemi tanár vezeti.

2009-ben a tanszék neve és profilja bővült a foglalkozás-orvostani szak- és továbbképzéssel, az egyetemi Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat működtetésével.

Oktatás

A Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék az egyetemi graduális oktatási feladatait, saját oktatóival, szakképzési  feladatait külső háziorvos oktatók közreműködésével látja el. A továbbképzésben elsősorban a DE Klinikai Központ klinikáin, de esetenként más oktató kórházakban dolgozó szakemberek (tutorok) segítségét is igénybe veszik. A Tanszéken a rezidensprogramot végzők és a korábbi rövidített programot befejezők háziorvosi licence vizsgáztatását, valamint a háziorvostani szakvizsgáztatást a DE Szakképzési Grémium tagjai végzik. 2011 őszén került sor az első foglalkozás-orvostani szakvizsgára, amely azóta szintén folyamatosan, a háziorvosival egy periódusban, májusban és novemberben történik, a társegyetemek vezető oktatóinak bevonásával.

Hazánkban először itt akkreditáltak egyetemi doktori (PhD) témát az alapellátásban az Egészségtudományok Doktori Iskola keretében.

Kutatás

A Tanszék kutatási profiljai közül a fontosabbak:

    a kardiovaszkuláris és metabolikus megbetegedések, rizikótényezők, gondozásuk
    a csecsemőtáplálás és allergiás betegségek kapcsolatának vizsgálata
    sürgősségi ellátás
    mentális egészség
    andrológia, „aging male"
    „health service research", minőségbiztosítás és értékelés
    foglalkozás-orvostan, munka és üzemegészségügy

A Tanszék munkatársai rendszeresen részt vesznek nemzetközi és hazai tudományos kutatási programokban.

Elérhetőség

4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. Auguszta Diákszálló, mélyföldszint
Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 400.
Telefon: 52/ 25 52 52
Fax: 52/ 25 52 53
Honlap: www.fam.med.unideb.hu
E-mail: csotanszek@sph.unideb.hu