Egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak - Tantárgylista

antárgyblokkok és tantárgyak (* kötelező tárgy) Óraszám Kredit
Ismereteket kiegyenlítő tantárgyak (K)    
Az alkalmazott számítástechnika alapjai * 25 3
A biostatisztika matematikai alapjai * 15 2
Teljesítendő összesen (K) 40 5
     
Alapozó tantárgyak (A)    
Az egészségügyi informatika alapjai * 50 7
A biostatisztika alapjai * 45 7
Az epidemiológia alapjai * 60 11
A magatartástudomány alapjai* 30 7
Egészségügyi rendszerek alapjai 30 7
Az egészségügyi gazdaságtan alapjai 30 7
Kötelező tárgyak 185 32
Kötelezően választható tárgyak 30 7
Teljesítendő összesen (A) 215 39
     
Szakirányú tantárgyak (N)    
Táplálkozás-egészségtan és -epidemiológia * 30 7
Epidemiológia a népegészségügyben * 45 11
Hátrányos helyzetűek népegészségügyi problémái * 30 7
Az egészségfejlesztés alapjai * 30 7
Az egészségfejlesztés gyakorlata * 30 7
Kommunikáció * 15 3
Egészségfejlesztés kutatási módszerei és értékelése * 30 7
Projekt tervezés és irányítás * 15 3
Pályázatok és tanulmányok írása * 15 3
Teljesítendő összesen (N) 240 55
     
Specializációs tantárgyak (S)    
Ökológia 45 11
Környezet-egészségtan és -epidemiológia 45 11
Terep- és laboratóriumi gyakorlatok 30 7
Orvosi demográfia 30 7
A nem fertőző betegségek epidemiológiája 45 11
Környezeti toxikológia 30 7
Egészségpolitika 45 11
Szociálpolitika 15 3
A magyar népegészségügy története 15 3
A fertőző betegségek epidemiológiája 45 11
Foglalkozás-egészségtan 30 7
Kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció 15 3
Klinikai epidemiológia 45 11
Minőségügyi alapismeretek 30 7
A daganatos betegségek részletes epidemiológiája 15 3
Szociális gerontológia 15 3
Tudomány- és egészségfilozófia 15 3
Bioetika a népegészségügyben 15 3
Az alapellátás és népegészségügy 15 3
Helyi egészségpolitika-fejlesztés 15 3
A gyermek és ifjúság-egészségügy népegészségügyi kérdései 15 3
Teljesítendő összesen (S) 45 9
     
Dolgozatok    
Évközi dolgozat*   2
Diplomamunka*   8
     
A SZAKON TELJESÍTENDŐ ÖSSZESEN 540 118