Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szak

Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak
Szakvezető: Dr. Gődény Sándor egyetemi docens

Az egészségügyi törvény előírja minden egészségügyi intézmény számára minőségügyi rendszer létrehozását és működtetését. A rendszer kialakításához és működtetéséhez, a működés folyamatos ellenőrzéséhez és fejlesztéséhez az egészségügyi minőségbiztosítás, ellenőrzés és fejlesztés kérdéseiben jártas szakemberekre van szükség.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségügyi ellátás minden szintjén

  • képesek az egészségügyi szolgáltatások jellemzésére és fejlesztésére, valamint ezen keresztül működés feltételeinek javítására,
  • alkalmasak az ellátás minőségének mérésére és értékelésére,
  • képesek minőségügyi rendszert tervezni, bevezetni, működtetni, valamint a működés hatásait érni és értékelni, ezek alapján képesek a szükséges változtatások meghatározására,
  • képesek minőségi indikátorok és szolgáltatási standardok kidolgozására,
  • alkalmasak tervező, szervező, irányító és ellenőrző tevékenységre.

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága akkreditációs eljárást követően a közelmúltban ismerte el, hogy az „Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési" szak elvégzésével a hallgató egyúttal teljesíti az EOQ „Quality Manager in Healthcare" képzés kritériumait is. Az EOQ akkreditációval lehetővé vált, hogy a szakon végzők - Magyarországon egyedülállóan - az „Egészségügyi minőségmenedzser" EOQ oklevelet is megszerezzék.