Epidemiológia szak

Szakvezető: Dr. Sándor János egyetemi docens

Az epidemiológia a klinikai orvostudomány és a népegészségtan meghatározó tudományterülete és módszertana. A betegségek okainak, következményeinek, megelőzési és kezelési lehetőségeinek vizsgálata magas szintű epidemiológiai felkészültséget igényel. Ezen túlmenően az epidemiológia egyre nagyobb jelentőséggel bír az egészségmonitorozás és az egészségügyi szolgáltatások minőségét, költség-hatékonyságát vizsgáló kutatások területén is. A kvantitatív szemlélet a klinikai orvoslás területén is jelentős mértékben erősödött az elmúlt évtizedekben: az epidemiológia, a biostatisztika és az orvosi döntéselmélet azok a tudományok, amelyek hagyományosan ehhez a szemlélethez kapcsolódnak. Az epidemiológia szak átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a tudományterületről, és lehetőséget biztosít az alapismeretek elsajátítása után az egyéni érdeklődésnek megfelelő specializációra.