Háziorvostan szakorvosképzés

A képzés vezetője: Dr. Rurik Imre egyetemi tanár
Kiknek ajánljuk?

A háziorvostan szakorvosképzésben való részvételt azoknak az orvosoknak ajánljuk, akik az egészségügyi alapellátásban háziorvosi munkakörben kívánnak elhelyezkedni. A háziorvostani szakképesítés egyaránt jogosít a csak felnőtteket ellátó (ún. felnőtt) háziorvosi praxisokban és a gyermek-alapellátást is nyújtó (ún. vegyes) háziorvosi praxisokban végzett tevékenységre.

A jelen szakképzési rendszer rendeleti hátterét a 10/2010 (IX.23.) NEFMI, és 16/2010 (IV.15.) NEFMI rendeletek alkotják.A szakképzés 26 hónap időtartamú törzsképzési periódusból és azt követő egyéves szakgyakorlatból áll. A jogszabály a törzsképzési periódus idejére klinikai/oktatókórházi gyakorlatok és háziorvosi praxisgyakorlat teljesítését írja elő. A klinikai/oktatókórházi gyakorlatok 20 hónapot tesznek ki, a háziorvosi praxisgyakorlat hossza 4 hónap. A klinika/oktatókórházi gyakorlatok 6 hónapja sürgősségi jellegű.

A háziorvos rezidensek többsége oktatókórházi gyakorlatát a Klinikai Központ klinikáin tölti, kisebb hányada a régió megyei oktatókórházakban teljesíti. Az oktatókórházi gyakorlatok ideje alatt a rezidensek a mentorok és tuturok felügyelete mellett osztályos orvosi feladatokat látnak el, s megismerkednek a szakrendelések és szakgondozók tevékenységével is.
A rezidensek a háziorvosi praxisgyakorlatukat akkreditált háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisokban teljesítik. A szakképzés első hónapját az oktatópraxisban töltik, így megismerik a háziorvosi team feladatait, tevékenysége rendjét és munkamódszerét. Az oktatókórházi/klinikai gyakorlatok időszakában az oktatópraxissal való kapcsolattartást heti egy rendelésen való részvétel biztosítja. A praxisgyakorlat három hónapját a törzsképzési periódus végén teljesítik a rezidensek. Ennek ideje alatt a már megszerzett ismeretek birtokában elsajátítják azokat a gyakorlati ismereteket, készségeket és attitűdöt, melyek az eredményes háziorvosi működéshez szükségesek. A törzsképzés ideje alatt a rezidensek konzultációs programban vesznek részt, s a konzultációkon a háziorvosi működés szempontjából fontos klinikai kérdésköröket dolgozzák fel.

A háziorvos rezidensek is részt vesznek azokon a központilag szervezett tanfolyamokon, melyek teljesítése minden rezidens számára kötelező. Ezek a következők: Egészségügyi gazdasági ismeretek, Egészségügyi menedzsment, egészségügyi adminisztráció, Bioetika és kommunikációs ismeretek, Minőségbiztosítás az egészségügyben, Az orvosi működés jogi és igazságügyi orvostani alapjai. Emellett teljesíteniük kell a kéthetes oxyológiai, a kéthetes transzfúziós és az egyhetes EKG tanfolyamot is.

A szakképzés törzsképzési periódusát a háziorvosi licence-vizsga zárja. Ezt követően az egyéves szakgyakorlat ideje alatt a szakorvosjelöltek már háziorvosi tevékenységet folytatnak. A szakgyakorlatot alkalmazottként, közalkalmazottként vagy vállalkozóként egyaránt teljesíthetik.
A szakgyakorlatot követően a szakorvosjelöltek szakvizsga előkészítő tanfolyamon vesznek részt, majd háziorvostan alapszakképesítést szerezhetnek.