Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék

Vezető: Dr. Orosi Piroska tanszékvezető egyetemi docens


Rövid bemutatás

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán, Magyarországon először létesült Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék. A Kórházhigiéne a Közegészségtan, majd a Megelőző Orvostan és Népegészségtan része alig negyven éves múltra tekint vissza. A Tanszék feladata a higiénés működési rend biztosítása a Klinikai Központ Klinikáin, valamint a kórházi fertőzések megelőzése.

Oktatás

A Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék részt vesz a Népegészségügyi Kar graduális és posztgraduális képzéseiben. A posztgraduális képzésben elindult a Kórházhigiéne és Infekciókontroll szakirányú továbbképzési szak. A szak indításával olyan gyakorlati szakembereket szeretnénk képezni, akik az egészségügyi intézményekben a szakmai minimumfeltételekben előírt kórházhigiénés és infekciókontroll szolgáltatást tudnak biztosítani.

Kutatás
Magyarországon nincsenek valid adatok a kórházi fertőzésekre vonatkozóan. Feladatunk a nosocomiális surveillance működtetésével, egy Klinikai Központ szintű adatbázis létrehozása a kórházi fertőzésekről.

Elérhetőség

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Postacím: 4012 Debrecen, Pf.: 11.
Telefon: 52/ 255 795
Fax: 52/ 255 801
E-mail: orosip@dote.hu