Környezet-egészségügyi szakirányú továbbképzési szak - Tantárgylista

ntárgyblokkok és tantárgyak (* kötelező tárgy) Óraszám Kredit
Ismereteket kiegyenlítő tárgyak (K)    
Az alkalmazott számítástechnika alapjai * 25 3
A biostatisztika matematikai alapja * 15 2
Teljesítendő összesen (K) 40 5
     
Alapozó tantárgyak (A)    
Az egészségügyi informatika alapja * 50 7
A biostatisztika alapja * 45 7
Az epidemiológia alapja * 60 11
A magatartástudomány alapjai 30 7
Minőségügyi alapismeretek 30 7
Az egészségügyi gazdaságtan alapjai 30 7
Ökológia 45 11
Epidemiológia a népegészségügyben * 45 11
Kötelező tárgyak 200 36
Kötelezően választható tárgyak 30 7
Teljesítendő összesen (A) 230 43
     
Szakirányú tantárgyak (N)    
Környezet-egészségtan és -epidemiológia * 45 11
Sugáregészségtan * 15 3
Foglalkozás-egészségtan * 30 7
Környezeti toxikológia * 30 7
Kockázatbecslés, - kezelés és kommunikáció * 15 3
Környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások * 30 7
A környezetvédelem alapjai * 15 3
Táplálkozás-egészségtan és - epidemiológia * 30 7
Terep- és laboratóriumi gyakorlatok * 30 7
Teljesítendő összesen (N) 240 55
     
Specializációs tantárgyak (S)    
„Journal club" 15 3
Egészségpolitika 45 11
Egészségfejlesztés 30 7
Környezetmonitorozás 15 3
A magyar népegészségügy története 15 3
A nem fertőző betegségek epidemiológiája 45 11
Helyi egészségpolitika-fejlesztés 15 3
Tudomány- és egészségfilozófia 15 3
Többváltozós vizsgálatok az epidemiológiában 45 11
Orvosi demográfia 30 7
Egészségügyi rendszerek alapjai 30 7
Válogatott fejezetek a fertőző betegségek részletes epidemiológiájából 15 3
Epidemiológiai vizsgálatokban alkalmazott molekuláris biológiai technikák 30 7
Teljesítendő összesen (S) 30 6
     
Dolgozatok    
Évközi dolgozat*   2
Diplomamunka*   8
     
A SZAKON TELJESÍTENDŐ ÖSSZESEN 540 119