Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék - nem önálló

Tanszékvezető: Dr. Sándor János egyetemi docens

A Tanszék oktatói végzik a Népegészségügyi Karon az alap-, mesterképzési és posztgraduális szakokon a biostatisztikai és epidemiológiai témakör tantárgyainak oktatását. A tanszék oktatói részt vesznek továbbá az orvos-, fogorvos-, gyógyszerészképzés keretében a megelőző orvostan és népegészségtan tárgy oktatásában. A tanszék fő kutatási profilja a nem fertőző betegségek epidemiológiája.

A tanszék kutatásai közé halandósági statisztikák elemzése, egészségfelmérések és a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program keretében végzett deskriptív és analitikus epidemiológiai vizsgálatok tartoznak. A tanszék munkatársai részt vesznek az egyetemen folyó egyes klinikai vizsgálatok tervezésében és elemzésében.

Munkatársak:

Szőllősi Gergő József PhD. hallgató

Nagy Attila egyetemi tanársegéd