OKTATÁSI FELADATOK - Megelőző Orvostani Intézet

Népegészségügyi Kar, egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, népegészségügyi ellenőr szakirány:
 • Bevezetés a népegészségtanba
 • Általános informatika
 • Biostatisztika
 • Környezet-egészségtan
 • Egészségügyi informatika I-II.
 • Epidemiológia alapjai
 • Részletes epidemiológia I-II.
 • Egészségfejlesztési és egészségpolitikai ismeretek
 • Foglalkozás-egészségtan
 • Minőségügyi alapismeretek
 • Ökológia
 • Népegészségügyi medicina I-IV.
 • Egészségfejlesztés
 • Táplálkozásegészségtan-és élelmiszerbiztonság
ÁOK általános orvos szak (magyar és angol nyelven):
 • Megelőző orvostan (IV. évfolyam, I-II. félév)
 • Onkológia alapjai (II. évfolyam, I. félév) 
ÁOK egészségügyi menedzsment specialista szak:
 • Biostatisztika
 • Epidemiológia
 • FOK fogorvos szak:
 • Megelőző orvostan
 • GyTK gyógyszerész szak:
 • Megelőző orvostan
TTK környezettudomány szak, környezettan tanár szak:
 • Környezet-egészségtan
TTK molekuláris biológus szak:
 • Molekuláris biológia
MTK környezetgazdálkodási agrármérnök szak, környezettechnológiai szakmérnök szak:
 • Környezet-egészségtan
Debreceni Egyetem más Karain:
 • PhD kurzusok
 • kreditpontos továbbképzések