EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Kósa Karolina egyetemi tanár

Egészségfejlesztési Tanszék 2006-tól a Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézetének nem önálló tanszéke, vezetője 2005 óta Dr. Kósa Karolina egyetemi tanár, munkatársa 2010 óta Dr. Bíró Éva adjunktus, Pénzes Gabriella PhD hallgató. A Tanszék jelentős mértékben járult hozzá a népegészségügyi felügyelő, majd a népegészségügyi ellenőr alapképzési szakok, és a népegészségügyi, valamint egészségpszichológia mesterképzési szakok létesítéséhez. Az egészségfejlesztés területéhez kapcsolódó alap- és szakirányú tárgyak oktatását az alap- és a mesterképzésben jelenleg is a tanszék oktatói biztosítják, a népegészségügyi mesterszak egészségfejlesztés szakirányának felelőse a tanszék vezetője.  Az Egészségfejlesztési Tanszék megalakulása óta 2 doktori értekezés, 30 diplomamunka és 21 TDK-pályamunka elkészítésére került sor Dr. Kósa Karolina vezetésével, illetve 3 doktori hallgató képzése van folyamatban. A tanszék vezetője aktívan részt vesz az Egyetem működésében is, 3 egyetemi bizottság munkájában vesz részt, mint a Kar képviselője.

A tanszéki kutatások két nagy témakörbe sorolhatók. Az egyik témakört a hátrányos helyzetű, különösen a magyarországi roma népesség egészségi állapotával kapcsolatos témák képezik, a másik témakörbe a fiatalok egészségi állapotának, lelki egészségének vizsgálata és annak javítása tartozik.