Megelőző Orvostani Intézet - Munkatársak

Telefon: +36-52-512-765/mellék

Fax: +36-52-512-769

Dr. Ádány Róza egyetemi tanár, igazgató, 77147, adany.roza@sph.unideb.hu

Dr. Ádám Balázs tanszékvezető egyetemi docens, 77157, adam.balazs@sph.unideb.hu

Dr. Balázs Margit egyetemi tanár,77151, balazs.margit@sph.unideb.hu

Bana Sándorné laboratóriumi asszisztens, 77181

Dr. Bárdos Helga egyetemi docens, 77154, bardos.helga@sph.unideb.hu

Bereczki Nóra gondnok, 77160, bereczki.nora@sph.unideb.hu

Bujdosó Orsolya, PhD hallgató, 77172,  bujdoso.orsolya@sph.unideb.hu

Dr. Bíró Éva adjunktus, 77405, biro.eva@sph.unideb.hu

Cseh Judit pénzügyi munkatárs, 77406,  cseh.judit@sph.unideb.hu

Debreczeni Andrea tanulmányi ügyintéző (GYES) debreczeni.andrea@sph.unideb.hu

Dr. Diószegi Judit tudományos segédmunkatárs, 77190, dioszegi.judit@sph.unideb.hu

Domokosné Kiss Edina (gyes) takarító

Dr. Sándorné Veres Krisztina hivatalvezető,77402,  veres.krisztina@sph.unideb.hu

Dr. Fiatal Szilvia egyetemi adjunktus, 77166, fiatal.szilvia@sph.unideb.hu

Dr. Füzi Márta, szakorvosjelölt, 77170, fuzi.marta@sph.unideb.hu

Erand LLanaj PhD hallgató erand.llanaj@sph.unideb.hu

Gáll Tibor informatikus, 77172, gall.tibor@sph.unideb.hu

Garai Sándorné, takarító

Geber Tímea tanulmányi felelős, 77414, geber.timea@sph.unideb.hu

Grecskó Józsefné, takarító

Gyarmatiné Hadházi Gyöngyi, oktatási asszisztens, 77161, hadhazy.gyongyi@sph.unideb.hu

Jámbor Krisztina tudományos segédmunkatárs, 77172, jambor.krisztina@sph.unideb.hu

Jenei Tibor tanársegéd, 77409, jenei.tibor@sph.unideb.hu

Koós Zoltánné titkárnő, 77148, koos.zoltanne@sph.unideb.hu

Koroknai Viktória tudományos segédmunkatárs, 77162,  koroknai.viktoria@sph.unideb.hu

Kovács Nóra PhD hallgató, 77418,  kovacs.nora@sph.unideb.hu

Kovács Györgyné laboratóriumi asszisztens, 77178

Kölesné Dr. Dezső Dóra, szakorvosjeltölt, 77438,  dezso.dora@sph.unideb.hu

Krizsán Andrea oktatásszervező, 77420, krizsan.andrea@sph.unideb.hu

Lovas Szabolcs, PhD hallgató, 77177, lovas.szabolcs@sph.unideb.hu

Nardos Abebe tudományos segédmunkatárs, nardos.abebe@sph.unideb.hu

Dr. Nagy Attila tanársegéd, 77428, nagy.attila@sph.unideb.hu

Dr. Nagy Károly tanársegéd, 77158,  nagy.karoly@sph.unideb.hu

Nagy-Belgyár Zsuzsa a Tanulmányi Osztály vezetője, 77408, belgyar.zsuzsa@sph.unideb.hu

Oravecz Attila folyóirat-szerkesztő, 77156,  oravecz.attila@sph.unideb.hu

Dr. Pál László tanársegéd, 77172,  pal.laszlo@sph.unideb.hu

Péter Zsuzsa Flóra tanulmányi ügyintéző, 77417,  peter.zsuzsa.flora@sph.unideb.hu

Pikó Péter tudományos segédmunkatárs, 77165,  piko.peter@sph.unideb.hu

Poráczkiné Pálinkás Anita projekt-asszisztens, 77431,  palinkas.anita@sph.unideb.hu

Dr. Rácz Gábor tanársegéd, 77153,  racz.gabor@sph.unideb.hu

Dr. Sándor János tanszékvezető egyetemi docens, 77429, sandor.janos@sph.unideb.hu

Soltész Beáta PhD hallgató, 77158, soltesz.beata@sph.unideb.hu

Szász István tudományos segédmunkatárs, 77164,  szasz.istvan@sph.unideb.hu

Dr. Szűcs Sándor egyetemi docens, 77152,  szucs.sandor@sph.unideb.hu

Tóth Zsuzsa laboratóriumi asszisztens, 77177

Dr. Varga Orsolya egyetemi adjunktus, 77163, varga.orsolya@sph.unideb.hu

Vincze Ferenc ügyvivő szakértő, 77429,  vincze.ferenc@sph.unideb.hu

Vinczéné Sipos Valéria ügyvivő szakértő, 77434, sipos.valeria@sph.unideb.hu